Afscheid oud-bestuurders

In 2019 hebben de voorzitter, Dries Jan van Huykelom van de Pas, de secretaris, Gerard van der Lee en de bestuursleden Rosalie Swart-Baarends en Anneke Portasse laten weten dat zij graag hun bestuursfunctie wilden neerleggen zodra er nieuwe bestuurders zouden zijn aangesteld. De redenen lagen met name in de lange termijn van hun functioneren als bestuurder, en/of de achtergrond van hun werkzaamheden. Denk hierbij met name aan het wegvallen van de activiteiten in de ziekenhuizen. Zij traden op verschillende momenten in 2019 en 2020 af. Er was toen door corona helaas geen mogelijkheid om op een gepaste wijze afscheid te nemen en hen te bedanken voor hun jarenlange en gemotiveerde inzet voor onze UVV-afdeling Amsterdam.
Op 21 oktober jl. was het eindelijk zover. Tijdens een lekker dineetje in een bruin eetcafe werden oude herinneringen opgehaald en werden alle afgetreden bestuurders door de huidige voorzitter en de penningmeester persoonlijk bedankt voor hun bijdrage.
Op deze plaats willen wij Dries Jan, Gerard, Rosalie en Anneke nogmaals bedanken namens bestuur en alle vrijwilligers die soms jarenlang met hen hebben samengewerkt. 

Nieuwe consulent

Mijn naam is Joan Bulder. Ik woon sinds mijn 32e in Amsterdam. Ben nu 74. 
De afgelopen 8,5 jaar heb ik bij Centram in het Centrum gewerkt. Ik was daar o.a. coach van de wijkteams. Sinds de introductie van de nieuwe buurtteamorganisaties is er voor managers gekozen en ben ik gestopt bij Centram.
Naast consulent bij UVV werk ik nog bij de Eigen Kracht Centrale. 
Ondanks de korte tijd dat ik nu bij UVV ben voel ik me er al helemaal thuis.

Oude documenten

Een client heeft samen met zijn UVV-vrijwilliger oude documenten bij ons aangeleverd. Het gaat over de moeder van de client. Naast een uitnodiging tot installatie als UVV-vrijwilligster heeft hij ook dit legitimatiebewijs uit 1946 meegenomen voor ons archief.