Waar zijn we actief?

Amsterdam

Amsterdam

Met onze huisbezoeken, soms gecombineerd met boodschappen doen, en begeleiding naar zorgverleners, bedienen wij heel Amsterdam met uitzondering van Zuidoost.

Activiteiten

Vriendschappelijk Huisbezoek

Begeleiding naar zorgverleners

Boodschappen doen