Gunda 10 jaar consulent

Op 23 maart was Gunda 10 jaar consulent bij UVV Amsterdam! Van harte gefeliciteerd.

Gunda: Ik heb jarenlang als verpleegkundige gewerkt, wat ik met veel plezier heb gedaan. Maar door een bezuinigingsronde moest ik jammer genoeg stoppen. Het viel niet mee te leven zonder nuttige tijdsbesteding. Ik wilde graag iets doen met en voor mensen. Zo ben ik terecht gekomen bij de Unie van vrijwilligers. Vanaf het begin aan had ik het gevoel; “hier zit ik goed”. Het klikte met mijn collega’s  en onze coördinator  Astrid. Dit was dé nieuwe invulling voor de tijd die ik had.
Nu zit ik er 10 jaar en nog steeds werk ik met veel plezier. Ik kan het iedereen aanraden als vrijwilliger te werken bij ons, omdat er niets mooier is dan mensen, met name ouderen, het gevoel te geven niet alleen te zijn. De contacten die ontstaan zijn wederzijds heel waardevol. Zolang ik mij goed voel en fijne collega’s- en  goed contact met de cliënten heb, stop ik niet. Ik hoop voor ons allen dat deze tijd ooit weer normaal wordt en dat ik weercollega’s en cliënten fysiek kan ontmoeten. Hopelijk tot gauw!

75 jaar stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam

Op 7 Mei 2020 bestaat de Unie Van Vrijwilligers Amsterdam (UVV) 75 jaar!

Juist nu het Corona-virus ons allemaal in de greep houdt, is aandacht voor eenzame ouderen zó belangrijk. Dat is precies wat de UVV-Amsterdam al 75 jaar doet!

Van Luchtbeschermingsdienst tot Unie Van Vrijwilligers

Het was een groep Amsterdamse feministes die in 1938 het “Korps Vrouwelijke Vrijwilligers” (KVV) oprichtte. Door de economische crisis en de dreigende Tweede Wereldoorlog stond de arbeidsparticipatie van vrouwen onder druk. Vrijwilligerswerk was een manier om toch de maatschappij te dienen.

Toen de overheid niet veel later besloot een civiele luchtbeschermingsdienst op te richten, stapte het KVV zelf naar de directeur om te helpen. Zo kon de nieuwe dienst op korte termijn verzekerd zijn van de inzet van minstens tweeduizend KVV-vrouwen. Niet veel later volgde de oprichting van KVV-afdelingen in het hele land.

Vanaf 1945 zette de landelijk opererende vrijwilligersorganisatie zijn activiteiten voort als “Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers”. Om recht te doen aan het groeiende aantal mannelijke vrijwilligers heette de unie vanaf 1977 “Unie van Vrijwilligers” (UVV).

Met mensen voor mensen

Wie vandaag bij het Amsterdamse UVV-kantoor in het AOC-gebouw op het WG-terrein binnenstapt, ziet direct een oud vaandel en een oorkonde. Het zijn de tastbare tekenen van de lange historie van de UVV. Ruim honderd vrijwilligers zetten de traditie nu voort en staan enthousiast en met grote inzet hun medeburgers bij.

Projectcoördinator Vrijwillige Hulp Astrid Koning zegt het zo: “Wij doen alles met mensen voor mensen”. De consulenten Gunda Fuchs, Wies Haverkamp, Peter van den Dungen en Gerda Blaauboer brengen vrijwilligers en cliënten met elkaar in contact. En wekelijks zijn er maar liefst 120 vrijwilligers voor één of meerdere cliënten actief. Zij begeleiden cliënten naar zorgverleners, helpen met boodschappen of brengen een bezoek – voor een gesprek, een luisterend oor of een klein thuisklusje.

Ook de komende jaren zullen de UVV-vrijwilligers zich met hart en ziel blijven inzetten voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en hoogbejaarden!

Unie Van Vrijwilligers Amsterdam
020 – 6202944
vh@uvvamsterdam.nl
uvv-amsterdam.nl

Anne-Sophie 3 jaar bij UVV Amsterdam

Anne-Sophie 3 jaar als vrijwilligster aan de slag. Zij bezoekt als UVV-maatje een oudere mevrouw in Zuidoost.
Naast haar betaalde baan aan de slag als UVV-contactpersoon Noord.  Op de buurtmarkt, bij de UVV stand,
samen met Ine en Astrid. Vele gesprekjes gevoerd, potentiele nieuwe vrijwilligers gesproken, flyers uitgedeeld.

Rosalie Swart–Baarends 40 jaar vrijwilligster bij UVV Amsterdam

Rosalie Swart-Baarends heeft de Andreaspenning gekregen. Zij ontving de penning voor maar liefst 40 jaar vrijwillige inzet in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis!

Johan Touw, al 8 jaar actief bij de UVV

Geschreven door: Michiel Spaapen

Ik ontmoet Johan Touw (76) op het thuishonk van de UVV in het voormalige Wilhelmina Gasthuis. Een energieke, vrolijke man die duidelijk de weg kent in het kantoor.

Johan is 13 jaar geleden begonnen met vrijwilligerswerk nadat hij mocht gaan genieten van zijn vervroegd pensioen. Hij bemande een kraam op een buurtmarkt voor het woonspreekuur Wijksteunpunt Wonen, thans de stichting !Woon in de gezellige Amsterdamse Jordaan. Hier ontmoette hij Astrid Koning, onze spil van de Vrijwillige Hulp, die voor de UVV hier ook een kraam had.

Vanaf 2010 werkt Johan voor deze afdeling van het Amsterdamse UVV. De klussen die hij de afgelopen 8 jaar heeft gedaan zijn velerlei: ondersteuning bij het ontslag van patiënten uit een ziekenhuis, helpen met boodschappen doen, het begeleiden naar een doktersafspraak of gewoon met een cliënt een wandeling maken langs de Amstel.

Johan vindt het belangrijk om iets voor anderen te kunnen betekenen. Hij stelt zichzelf beschikbaar voor drie dagdelen per week. “Het geeft altijd voldoening als ik er voor iemand anders kan zijn. Ook op de dagen dat ik wellicht wat minder zin heb.” Naast zijn vaste cliënten bemant Johan nog immer het inloopspreekuur van het woonspreekuur. Mensen die te maken krijgen met achterstallig onderhoud, huurverhoging of conflicten met hun verhuurder vinden hier een gewillig oor en gepoogd wordt de geschillen bij te leggen.

Johan heeft al een aantal keren afscheid moeten nemen van cliënten. “Door natuurlijk verloop” zoals hij zelf zegt. “Bijvoorbeeld omdat iemand gaat verhuizen naar een verpleegtehuis.” Hij wil nu nog graag hand- en spandiensten verlenen, helpen bij een klus of iets dergelijks. Mede daarom is hij al eens ingevallen op het kantoor van de UVV toen daar, door ziekte, tijdelijk een tekort aan mensen was.

Johan heeft altijd een goede band gehad met zijn cliënten. Al vindt hij dat niet strikt noodzakelijk. “Iemand die hulp nodig heeft krijgt dat van mij.” Hij bruist van de energie maar zegt zelfverzekerd dat hij zeker ook een beroep op vrijwilligers zal doen als dat in de verre toekomst onverhoopt nodig zal blijken.

Wil jij ook vrijwilliger worden of zou je best wel wat hulp of gezelschap kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de UVV op 020-620 2944 of mail naar vh@uvvamsterdam.nl

Jubileum UVV 70 jaar

Prinses Margriet

Op 13 oktober 2015 werd het 70-jarig bestaan van UVV Nederland in Amersfoort gevierd. Hierbij was beschermvrouwe Prinses Margriet aanwezig.

Er waren diverse toespraken en na het officiële gedeelte was er een presentatie door rolstoel tennisster Esther Vergeer. Na een heerlijke lunch was het tijd voor illusionist Victor Mids.
Kijk voor een uitgebreid verslag en foto’s op de landelijke site uvv.nl.