Word donateur

De UVV Amsterdam wil zich, ook in de toekomst, blijven inzetten om vrijwilligers te ondersteunen, te trainen, te waarderen en bij te staan waar dat nodig is.

Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers kan de UVV Amsterdam zich in blijven zetten voor mensen die zich door ziekte, handicap, ouderdom of eenzaamheid in een kwetsbare positie bevinden.

Steun

Wij kunnen dat echter niet alleen. Met uw steun kan de UVV Amsterdam haar belangrijke rol in de maatschappij blijven vervullen, een rol die de Unie Van Vrijwilligers sinds 1945 op zich neemt.

Draagt u het vrijwilligerswerk ook een warm hart toe? Laat het ons weten. Wij nemen graag contact met u op.