Unie Van Vrijwilligers, Afdeling Amsterdam 

Hier staan wij voor! 

Gedragscode ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat.

Onze gedragscode is een leidraad voor integer en zorgvuldig handelen.

Wij staan voor:

Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp aan eenzame en/of kwetsbare personen, waarbij menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken gelden. De Unie Van Vrijwilligers verzorgt een aantal extramurale projecten in Amsterdam.

WIJ STAAN VOOR MENSELIJK CONTACT

Dat betekent dat ik

 • Invoelend en betrokken ben
 • Contact maak en belangstelling toon
 • Luister en goed kijk
 • Vragen stel voordat ik een mening vorm
 • Rekening houd met de wensen en gebruiken van anderen

WIJ STAAN VOOR CONTINUÏTEIT

Dat betekent dat ik

 • Aanwezig ben op de afgesproken tijden
 • Bij verhindering tijdig mijn coördinator inlicht en, indien mogelijk, voor vervanging zorg
 • Mij realiseer dat “vrijwillig werk” geen “vrijblijvend werk” is

WIJ STAAN VOOR VERTROUWEN

Dat betekent dat ik

 • Besef dat werken met kwetsbare mensen een grote verantwoordelijkheid is. Ik maak geen misbruik van deze kwetsbaarheid.
 • Geen cadeaus aanneem van cliënten.
 • Servicegericht, eerlijk en betrouwbaar ben
 • Vertrouw op de inzet en intentie van mijn collega’s
 • De privacy van mijn collega’s, de organisatie, de cliënten en hun partners altijd bescherm
 • Zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om ga
 • Zorgvuldig omga met bezittingen van mensen
 • Niet pin met de betaalpas van de cliënt
 • Altijd aan betrokkene toestemming vraag voor ik informatie doorgeef
 • Ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie of agressie afwijs, bespreekbaar maak en als het nodig is, meld bij mijn coördinator
 • Bij twijfel en dilemma’s overleg met mijn coördinator

WIJ STAAN VOOR RESPECT

Dat betekent dat ik

 • Respect heb voor de mensen waarvoor en waarmee ik werk, ik laat de ander in zijn waarde ook al ben ik het niet met hem of haar eens.
 • Oog heb voor de inzet van anderen
 • Verschillen in visie of werkwijze bespreekbaar maak
 • Eigenheid en diversiteit respecteer
 • Niet discrimineer op afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of geslacht
 • Grenzen in de relatie met mensen bewaak

Gewijzigd en goedgekeurd bestuursvergadering 4 december 2019