Klachtenprocedure.

Unie Van Vrijwilligers, Afdeling Amsterdam

 

Klachtenprocedure en klachtencommissie ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat.

Onze klachtenprocedure en de klachtencommissie is een waarborg voor integer en zorgvuldig handelen.

 

Wij staan voor:

Een open en eerlijke werkrelatie met en tussen vrijwilligers en cliënten waarbij omgang met elkaar in ruime mate voldoet aan de hedendaagse standaarden in onze maatschappij en de samenwerking en/of dienstverlening van hoge kwaliteit is en blijft.

Bij fricties en/of ongewenste zaken zal direct gehandeld worden om een gezond werkklimaat en werkrelatie te waarborgen.

KLACHTENPROCEDURE KLANTEN EN INSTELLINGEN

De UVV streeft ernaar om hoge kwaliteit te bieden zowel in uitvoering van dienstverlening als in aandacht voor de klant, instelling en vrijwilliger. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van de UVV en/of haar medewerkers, waardoor u het vertrouwen verliest in de UVV. U kunt daarover dan een klacht indienen. De UVV zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk uw ongenoegen weg te nemen en het vertrouwen te herstellen.

De afhandeling van de klacht dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij zowel aan u als aan de betrokken medewerker(s) recht zal worden gedaan. Daarom kan het afhandelen van de klacht enige tijd in beslag nemen. Hieronder vindt u de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Uiteraard kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat voor informatie en advies over de klachtenafhandeling bij de UVV. Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar via 020-6207068.

MOGELIJKHEID 1

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker/vrijwilliger De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker/vrijwilliger, zijn of haar leidinggevende of de coördinator. Als dat niet leidt tot een oplossing of als u niet voor die weg kiest, kunt u voor een van de andere mogelijkheden kiezen.

MOGELIJKHEID 2

Uw klacht kenbaar maken bij het secretariaat. U kunt uw klacht (mondeling of schriftelijk) kenbaar maken aan een medewerker van het secretariaat. Deze medewerker geeft geen oordeel over uw klacht. Wel biedt hij/zij een luisterend oor en kan u behulpzaam zijn bij het formuleren van een schriftelijke klacht en/of bij het doorverwijzen naar de secretaris van de Klachtencommissie.

U kunt u klacht schriftelijk indienen bij de UVV op het adres WG-plein 206, 1054SE  Amsterdam. Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en is telefonisch te bereiken tijdens deze uren via 020-6207068.

 

MOGELIJKHEID 3

Uw klacht kenbaar maken bij de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie bestaat uit een of meer leden van het Bestuur en een of meer leden van de operationele leiding. De Klachtencommissie kan besluiten de klacht geheel schriftelijk af te doen of te besluiten tot een gesprek tussen u en een of meer leden van de Klachtencommissie.

Het doel van de klachtbehandeling is het vertrouwen tussen u en de UVV en haar medewerker/vrijwilliger te herstellen en herhaling te voorkomen. De Klachtencommissie kan geen maatregelen nemen, maar kan wel aanbevelingen doen aan het Bestuur over aanpassingen in de organisatie. De klachtafhandeling eindigt als de Klachtencommissie en u samen constateren dat het probleem is opgelost of wanneer u samen tot de conclusie komt dat de bemiddeling geen succes heeft gehad. Het verloop en de uitkomst van de klachtafhandeling wordt vastgelegd in een brief die aan u en de betrokken medewerker en leidinggevende wordt toegezonden.

De Klachtencommissie van de UVV neemt uitsluitend op schrift gestelde klachten in behandeling. U kunt uw klacht sturen aan: Klachtencommissie UVV WG-Plein 206, 1054SE Amsterdam.

Gewijzigd en goedgekeurd bestuursvergadering 4 december 2019