Geschiedenis Unie Van Vrijwilligers

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting

Wij zijn er trots op dat in 1938 te Amsterdam de fundamenten zijn gelegd voor de landelijke organisatie die er anno nu staat.
Jane de Jongh (geboren 8 maart 1901, overleden 3 maart 1982) was Nederlands historica, feministe en diplomate. Zij was de belangrijkste initiator achter de oprichting van de KVV (Korps Vrouwelijke Vrijwilligers). Het korps had zich toen als doel gesteld om vrouwen bewust te maken van hun plichten jegens de samenleving. Door maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk te verrichten zouden vrouwen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige staatsburgers was toen de gedachte.

Gedurende de oorlogsjaren werd de KVV verboden door de Duitsers, echter werkte mw. De Jongh stiekem door aan het uitbouwen van de organisatie. In mei 1945 bestond de KVV al uit tweehonderd afdelingen.

In 1978 is de naam gewijzigd in Unie Van Vrijwilligers; er zijn immers steeds meer mannelijke vrijwilligers aan de slag. In 2014 is de de naam Unie Van Vrijwilligers gewijzigd in “Unie Van Vrijwilligers Nederland”. In 2021 zetten ruim 4.000 vrijwilligers in 27 afdelingen zich actief in voor praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers, met name in de zorg- en welzijnssector, waarbij kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid voorop staan.

Zie ook op de site van wikipedia Unie van Vrijwilligers

UVV Nederland Geschiedenis

Oude documenten

Over de oprichting van de Unie Van Vrijwilligers zijn verschillende documenten bewaard gebleven:

Een vrijgeleide om af te reizen naar de eerste vergadering van het hoofdbestuur op 20 juli 1945 met een auto van het militair gezag.

Toelichting op beide documenten:

De uitnodiging van Jane de Jongh om tijdens de oorlog onder het mom van een theevisite de voorbereiding van een gezamenlijke unie voor te bereiden.