Missie en Visie

Maatjeskoppel, iets wat de UVV typeert

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

De Unie Van Vrijwilligers Amsterdam staat, eveneens als  Unie Van Vrijwilligers Nederland, voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De projecten van de Unie Van Vrijwilligers Amsterdam richten zich op hulpvragers, zowel in de thuissituatie als in enkele instellingen. Versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Onze missie luidt:

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken