Missie en Visie

Maatjeskoppel, iets wat de UVV typeert

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

De Unie Van Vrijwilligers Amsterdam staat, eveneens als  Unie Van Vrijwilligers Nederland, voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De Unie Van Vrijwilligers Amsterdam richt zich op hulpvragers die nog thuis wonen. Versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Onze missie luidt:

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.