Organisatie UVV Amsterdam

Gezellige overzichtsfoto van een bijeenkomst

De Unie Van Vrijwilliger Amsterdam heeft ongeveer 95 enthousiaste vrijwilligers die zich bezighouden met Vriendschappelijk Huisbezoek. Wij zetten deze vrijwilligers in bij huisbezoeken, al dan niet gecombineerd met het doen van boodschappen of begeleiding naar diverse zorgverleners.

De begeleiding van onze vrijwilligers ligt in handen van onze consulenten.

Het bestuur van UVV Amsterdam wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Zij vergaderen eenmaal per maand.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Zo organiseren wij door het jaar heen diverse thema- en trainingsbijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Door het organiseren van deze bijeenkomsten hebben en behouden wij een professioneel en vakkundig vrijwilligersbestand.

Uiteraard organiseert het bestuur ook een jaarlijkse kerst/nieuwjaarsborrel.

Onze bestuursleden zijn:

Vice-voorzitter/ penningmeester                : Rob Baltus (per 04-12-2019)
Secretaris                                                : Peter Bocxe (sinds 09-02-2023)

Bureau Unie Van Vrijwilligers

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 259
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6202944
E-mail info@uvvamsterdam.nl

Afdeling Vriendschappelijk Huisbezoek

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 259
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6202944
E-mail Vh@uvvamsterdam.nl

ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam heeft vanaf 1 januari 2008 de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Amsterdam fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

Wanneer u zakelijk of privé onze stichting wilt steunen kan dat door het donatieformulier in te vullen.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

 

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl