Organisatie UVV Amsterdam

Gezellige overzichtsfoto van een bijeenkomst

De Unie Van Vrijwilliger Amsterdam heeft 150 enthousiasten vrijwilligers in “dienst” bij de afdeling Vrijwillige Hulp. Wij zetten deze vrijwilligers in bij de volgende activiteiten: huisbezoeken, boodschappendienst, bel service, ondersteuning bij ontslag uit ziekenhuizen en begeleiding naar diverse zorgverleners.

Naast de afdeling VH hebben wij ook nog ruim 200 vrijwilligers in diverse ziekenhuizen en instellingen in Amsterdam. Onder andere in het OLVG Oost, BovenIJ en OLVG West maakt men gebruik van onze vrijwilligers. De dienstverlening richt zich voornamelijk op het welbevinden van de patiënten op de gebieden waar de professionele organisatie zelf niet toe in staat is.

Op diverse plekken in Amsterdam wordt onze dienstverlening in toenemende mate als onmisbaar ervaren.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Zo organiseren wij door het jaar heen diverse thema- en trainingsbijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Door het organiseren van deze bijeenkomsten hebben en behouden wij een professioneel en vakkundig vrijwilligersbestand.

Uiteraard organiseert het bestuur ook een jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

J-UVV

Doordat de aanwas van jongere vrijwilligers steeds groter wordt, vinden wij het belangrijk om de jonge vrijwilligers binnen onze afdeling een eigen platform te geven. Hieruit is in 2015 de J-UVV ontstaan. J-UVV is een platform waar jonge vrijwilligers elkaar ontmoeten, netwerken, trainingen kunnen volgen, luisteren naar interessante gastsprekers en ervaringen kunnen uitwisselen. Door het opzetten van de J-UVV creëren wij voor de jonge vrijwilligers een nog grotere meerwaarde naast het bestaande vrijwilligerswerk. Wij organiseren deze bijeenkomsten vier maal per jaar.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Dries-Jan van Huykelom van de Pas

Secretaris

Gerard van der Lee

Penningmeester

Otto Webster

 

Bestuursleden

Rosalie Swart

Anneke Portasse

Bureau Unie Van Vrijwilligers

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6207068
E-mail info@uvvamsterdam.nl

Afdeling Vrijwillige Hulp

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6202944
E-mail Vh@uvvamsterdam.nl

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam heeft vanaf 1 januari 2008 de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Amsterdam fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

Wanneer u zakelijk of privé onze stichting wilt steunen kan dat door het donatieformulier in te vullen.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

UVV Amsterdam publicaties

NB: In het jaarverslag 2017 is op de laatste pagina helaas de website van UVV Amsterdam verkeerd genoemd. Het moet zijn https://uvv-amsterdam.nl. Onderaan op deze pagina is één cijfer van het telefoonnummer weggevallen; het moet zijn 020-620.70.68.

Excuses voor de overlast.

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl