Organisatie UVV Amsterdam

Gezellige overzichtsfoto van een bijeenkomst

De Unie Van Vrijwilliger Amsterdam heeft 100 enthousiaste vrijwilligers  bij de afdeling Vrijwillige Hulp. Wij zetten deze vrijwilligers in bij de volgende activiteiten: huisbezoeken, boodschappendienst, ondersteuning bij ontslag uit ziekenhuizen en begeleiding naar diverse zorgverleners.

Op diverse plekken in Amsterdam wordt onze dienstverlening in toenemende mate als onmisbaar ervaren.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Zo organiseren wij door het jaar heen diverse thema- en trainingsbijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Door het organiseren van deze bijeenkomsten hebben en behouden wij een professioneel en vakkundig vrijwilligersbestand.

Uiteraard organiseert het bestuur ook een jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

J-UVV

Doordat de aanwas van jongere vrijwilligers steeds groter wordt, vinden wij het belangrijk om de jonge vrijwilligers binnen onze afdeling een eigen platform te geven. Hieruit is in 2015 de J-UVV ontstaan. J-UVV is een platform waar jonge vrijwilligers elkaar ontmoeten, netwerken, trainingen kunnen volgen, luisteren naar interessante gastsprekers en ervaringen kunnen uitwisselen. Door het opzetten van de J-UVV creëren wij voor de jonge vrijwilligers een nog grotere meerwaarde naast het bestaande vrijwilligerswerk. Wij organiseren deze bijeenkomsten vier maal per jaar.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter           : John Voetman (per 1 november 2019)
Secretaris           : Emma Lecointre (per 1 juni 2020)
Penningmeester  : Rob Baltus (per 4 december 2019)
Bestuurslid         : Joke Waalwijk (per 1 juni 2020)

Bureau Unie Van Vrijwilligers

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6207068
E-mail info@uvvamsterdam.nl

Afdeling Vrijwillige Hulp

Secretariaat:
Astrid Koning
W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6202944
E-mail Vh@uvvamsterdam.nl

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

De Stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam heeft vanaf 1 januari 2008 de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Amsterdam fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

Wanneer u zakelijk of privé onze stichting wilt steunen kan dat door het donatieformulier in te vullen.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

Activiteitenplan 2020-2021

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl