75 jaar stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam

Op 7 Mei 2020 bestaat de Unie Van Vrijwilligers Amsterdam (UVV) 75 jaar!

Juist nu het Corona-virus ons allemaal in de greep houdt, is aandacht voor eenzame ouderen zó belangrijk. Dat is precies wat de UVV-Amsterdam al 75 jaar doet!

Van Luchtbeschermingsdienst tot Unie Van Vrijwilligers

Het was een groep Amsterdamse feministes die in 1938 het “Korps Vrouwelijke Vrijwilligers” (KVV) oprichtte. Door de economische crisis en de dreigende Tweede Wereldoorlog stond de arbeidsparticipatie van vrouwen onder druk. Vrijwilligerswerk was een manier om toch de maatschappij te dienen.

Toen de overheid niet veel later besloot een civiele luchtbeschermingsdienst op te richten, stapte het KVV zelf naar de directeur om te helpen. Zo kon de nieuwe dienst op korte termijn verzekerd zijn van de inzet van minstens tweeduizend KVV-vrouwen. Niet veel later volgde de oprichting van KVV-afdelingen in het hele land.

Vanaf 1945 zette de landelijk opererende vrijwilligersorganisatie zijn activiteiten voort als “Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers”. Om recht te doen aan het groeiende aantal mannelijke vrijwilligers heette de unie vanaf 1977 “Unie van Vrijwilligers” (UVV).

Met mensen voor mensen

Wie vandaag bij het Amsterdamse UVV-kantoor in het AOC-gebouw op het WG-terrein binnenstapt, ziet direct een oud vaandel en een oorkonde. Het zijn de tastbare tekenen van de lange historie van de UVV. Ruim honderd vrijwilligers zetten de traditie nu voort en staan enthousiast en met grote inzet hun medeburgers bij.

Projectcoördinator Vrijwillige Hulp Astrid Koning zegt het zo: “Wij doen alles met mensen voor mensen”. De consulenten Gunda Fuchs, Wies Haverkamp, Peter van den Dungen en Gerda Blaauboer brengen vrijwilligers en cliënten met elkaar in contact. En wekelijks zijn er maar liefst 120 vrijwilligers voor één of meerdere cliënten actief. Zij begeleiden cliënten naar zorgverleners, helpen met boodschappen of brengen een bezoek – voor een gesprek, een luisterend oor of een klein thuisklusje.

Ook de komende jaren zullen de UVV-vrijwilligers zich met hart en ziel blijven inzetten voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en hoogbejaarden!

Unie Van Vrijwilligers Amsterdam
020 – 6202944
vh@uvvamsterdam.nl
uvv-amsterdam.nl