Vrijwilligersbeleid Unie van Vrijwilligers Amsterdam

De Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam is op 7 mei 1945 opgericht en heeft sindsdien veel Amsterdammers kunnen bijstaan met vrijwillige hulp. Deze vrijwillige hulp heeft door de jaren heen veel verschijningsvormen gekend.

Gedragscode vrijwilliger

Gedragscode vrijwilliger ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat.
Deze gedragscode is een leidraad voor integer en zorgvuldig handelen.
Deze gedragscode dient ondertekend te worden door de vrijwilliger.

Klachtenprocedure en klachtencommissie

Klachtenprocedure ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat.
Onze klachtenprocedure en de klachtencommissie (in verband met de kleine omvang van de organisatie wordt deze commissie gevormd door het bestuur) is een waarborg voor integer en zorgvuldig handelen.
Deze klachtenprocedure is bedoeld voor cliënten en vrijwilligers.

Meldcode Huiselijk geweld (HGKM) UVV Amsterdam

De Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam is op 7 mei 1945 opgericht en heeft sindsdien veel Amsterdammers kunnen bijstaan met vrijwillige hulp. Deze vrijwillige hulp heeft door de jaren heen veel verschijningsvormen gekend.